Alkalna baterija

Alkalna baterija. Dizajn ćelije je dobio naziv po upotrebi alkalnih vodenih rastvora kao elektrolita. Hemija alkalne baterije je prvi put prikazana ranih 60-tih godina. Popularnost alkalnih ćelija je sve veća i postale su najveći konkurent cink – karbon ćelijama, pre svega jer imaju mnogo priznatih prednosti nad cink-karbon ćelijama: veća energija, duži vreme skladištenja, otpornost na curenje, bolje performanse i u neprekidnoj i u povremenoj upotrebi. Takodje ima i niži stepen unutrašnjeg otpora, koji omogućuje visoke nivoe pražnjenja u širem temperaturnom opsegu.