SLA akumulatori

SLA – Hermetički zatvoreni olovni akumulatori