Ugradjene OPzS baterije primer 2

Ugradjene OPzS baterije u stanici elektrodistribucije primer 2