Baterijsko pakovanje za medicinske uredjaje i instrumente